مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماژول براکت 70 وات ترکیبی

تماس بگیرید
ماژول براکت ترکیب     ⚡️70 وات نامی ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8) 📌دارای

ماژول براکت 70 وات مهتاب

تماس بگیرید
ماژول براکت مهتاب     ⚡️70 وات نامی ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8) 📌دارای

ماژول براکت 70 وات افتاب

تماس بگیرید
ماژول براکت افتاب     ⚡️70 وات نامی ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8) 📌دارای

ماژول براکت 50 وات ترکیبی

تماس بگیرید
ماژول براکت ترکیب     ⚡️50 وات نامی ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8) 📌دارای
فروخته شده:90
باقی مانده:10

ماژول براکت 50 وات مهتاب

تماس بگیرید
ماژول براکت مهتاب     ⚡️50 وات نامی ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8) 📌دارای
فروخته شده:90
باقی مانده:10

ماژول براکت 50 وات افتاب

تماس بگیرید
ماژول براکت افتاب     ⚡️50 وات نامی ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8) 📌دارای

ماژول براکت 33 وات ترکیبی

تماس بگیرید
ماژول براکت ترکیبی     ⚡️50 وات نامی(33 وات) ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8)
فروخته شده:90
باقی مانده:10

ماژول براکت 33 وات مهتاب

تماس بگیرید
ماژول براکت مهتاب     ⚡️50 وات نامی(33 وات) ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8)
فروخته شده:90
باقی مانده:10

ماژول براکت 33 وات افتاب

تماس بگیرید
ماژول براکت افتاب     ⚡️50 وات نامی(33 وات) ✅ دارای سیستم هوشمند حفاظت حرارتی✅ پاورفکتور بیش از 0/8 (PF>=0.8)
فروخته شده:90
باقی مانده:10